Perşembe, Temmuz 18, 2024

Otuzuncu Sayı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

1-27

Ahmet Yavuzyılmaz

Beyşehir’de Eşrefoğlu Camii Geleneğini Sürdürün Bir Yapı: Emen Camii

A Building that Continues the Tradition of Eşrefoğlu Mosque in Beyşehir: Emen Mosque

28-47

Aydoğan Kutlu

Resmî Tarih Yazımı Eleştirisinde Bürokrasi Mefhumu

The Notion Of Bureaucracy in the Criticism of Official Historiography

48-63

Bülent Kara

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bir Hukuk Mücadelesi: İstanbul Hükumetlerinin Yaptığı Anlaşmaların Yok Sayılması

A Legislative Struggle in the First Grand National Assembly of Turkey: Rejections of the Agreements Made by the Ottoman Governments

64-75

Canan Sarıyar Sezan

Osmanlı Devleti Döneminde Mısır’da Arkeolojik Faaliyetler ve Eski Eser Uygulamaları

Archaeological Activities and Ancient Artifact Practices in Egypt During the Ottoman Empire Period

76-87

Çetin Kaya

Moğol İstilasının Şafağında Güneşe Hasret Kalan Şehir: Bamiyan’ın Ortaçağ Siyasi Tarihi

The City That Longs For the Sun at the Dawn of the Mongol Invasion: The Political History in the Medieval of Bamian

88-106

Diren Çakilci

Osmanlı-Rus İlişkileri Bağlamında Grandük Konstantin Nikolayeviç’in Osmanlı Ülkesinde Seyahati

Travel of Grand Duke Konstantin Nikolayevich in the Ottoman Country in the Context of Ottoman-Russian Relations

107-125

Fahri Yetim – H. İbrahim Mertcan

Tarih ve Hafıza: Cevdet Şenyurt ve Sâmi Suner Örnekleri Üzerinden Toplumsal Unutkanlık Hastalığını Okumak

History and Memory: Reading the Disease of Social Forgetfulness through the Examples of Cevdet Şenyurt and Sâmi Suner

126-142

Harun Aydın

İran’da Başbakan Musaddık Dönemi Politik Gelişmelerinin Türk Basınına Yansıması (1951-1953)

Reflections of Politics in Mossadegh Era of Iran through Turkish Press (1951-1953)

143-152

Havva Yavuz

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balfour Deklarasyonu Sonrasında Takip Ettiği Siyasi Politika

Ottoman Policy in the aftermath of Balfour Declaration

153-161

Nagehan Vurgun

Hârezmşah Atsız’ın Abbâsî Halifesi Muktefî Liemrillâh’a Gönderdiği Mektuplar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

A Short Evaluation of the Letters Sent by Harezmshah Atsiz to the Abbasid Caliph Muktafi Liemrillah

162-176

Özgür Türkoğlu

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Cephelerinde Alman Paşa Tayyare Bölükleri German

PashaAircraft Companİes on the Ottoman fronts of the First World War

177-186

Rıfat İlhan Çelik – Işık Adak Adıbelli

Kırşehir Kale Höyük Alaeddin Camii’ne Dair Bir İnceleme

A Review of Kırşehir Kale Höyük Alaeddin Mosque

187-200

Tümay Hazinedar Coşkun

Kuşadası Kadıkalesi/Anaia’dan Süs Taşı Örnekleri ve Kullanım Önerileri

Samples and Suggestions of Usage for Ornamental Stones from Kadıkalesi/Anaia in

Kuşadası

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Arşiv