Dergi Kurulları

TARİHİN PEŞİNDE

-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY

‐INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH‐

(e-dergi)

ISSN: 13085468

DERGİ SAHİBİ/OWNER OF THE JOURNAL

Prof. Dr. Necmi UYANIK

EDİTÖRLER/EDITORS

Prof. Dr. Necmi UYANIK

Dr. Öğretim Üyesi Ümit ESER

ALAN EDİTÖRLERİ/FIELD EDITORS

Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK (Eski Çağ Tarihi)

Prof. Dr. Haşim ŞAHİN (Orta Çağ Tarihi)

Prof. Dr. İsmail KIVRIM (Yeni Çağ Tarihi)

Doç. Dr. Mustafa CAN (Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi)

Doç. Dr. Cengiz KARTIN – Dr. Öğretim Üyesi Ayça Baydar REYHANOĞULLARI  (Yakın Çağ Tarihi)

Doç. Dr. Erol YÜKSEL (Cumhuriyet Tarihi)

Doç. Dr. Sefer SOLMAZ (Genel Türk Tarihi)

Prof. Dr. Mehmet TEKOCAK (Arkeoloji)

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (Sanat Tarihi)

 TÜRKÇE DİL EDİTÖRLERİ/TURKISH LANGUAGE EDITORS

Doç. Dr. Mehmet Onur HASDEDEOĞLU

Öğr. Gör. Emre Furkan UYANIK

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRLERİ/ENGLISH LANGUAGE EDITORS

Doç. Dr. Mehmet ALTAY

Dr. Öğretim Üyesi Ümit ESER

YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (Emekli Öğretim Üyesi/Türkiye), Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Caner ARABACI (KTO Karatay Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Eun‐Kyung OH (Dongduk Women’s Üniversitesi/Güney Kore), Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Emekli Öğretim Üyesi/Türkiye), Prof. Dr. Kamil ÇOLAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU (Ege Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Rainer CZİCHON (Berlin Freie Üniversitesi/Almanya), Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Hasan Ali POLAT (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAM (Sohag Üniversitesi/Mısır), Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Sami ELAYDY (Ain Şams Üniversitesi/Mısır).

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ahmed Sami ELAYDY (Ain Şams Üniversitesi/Mısır), Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Alikram ABDULLAYEV (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Prof. Dr. Arif BİLGİN (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Birol AKGÜN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Cemal GÜVEN (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. David KUSHNER (Haifa Üniversitesi/İsrail), Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Erkan GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Evangelia BALTA (Milli Helenik Araştırma Vakfı/Yunanistan), Prof. Dr. Fahri YETİM (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Géza Dávid (ELTE Török Tanszék Budapest Múzeum/Macaristan), Prof. Dr. Hakan UZUN (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. Hikmet Zeki KAPCI (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Jon T. OPLİNGER (Maine Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Judith SPENCER (Alberta Üniversitesi/ Kanada), Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal ÖZCAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet KURT (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet TEMEL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Michel BALİVET (Province Üniversitesi/Fransa), Prof. Dr. Muhammed SARI (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Prof. Dr. N. Sabiroviç NİYAZOV (St. Petersburg Devlet Üniversitesi/Rusya), Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Nikos P. TERZİS (Aristotle Üniversitesi/Yunanistan), Prof. Dr. Ömer TURAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Parviz ABOLGASSEMİ (Province Üniversitesi/Fransa), Prof. Dr. Rainer CZİCHON (Freie Üniversitesi Berlin/Almanya), Prof. Dr. Ramazan ACUN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. S. Waleck DALPOUR (Maine Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. T. Niyazi KARACA (Bozok Üniversitesi), Prof. Dr. Thomas Drew‐BEAR (Lyon Üniversitesi /Fransa), Prof. Dr. U. Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Yasemin DOĞANER (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN (Ahi Evran Üniversitesi), Prof. Dr. Yaşar SEMİZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet ATALAY (Artvin Çoruh Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Şamil GÜRER (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Charles WILKINS  (Wake Forest Üniversitesi/ABD), Doç. Dr. Dimitris MAVROSKOUFİS (Aristotle Üniversitesi/Yunanistan), Doç. Dr. Elçin EHMEDOV (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Doç. Dr. Elnur AĞAYEV (Lefke Avrupa Üniversitesi/ Kıbrıs), Doç. Dr. M. Ziya KÖSE (Nevşehir Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa ARIKAN (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa ARSLAN (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mürteza HASANOĞLU (Devlet Başkanlığı Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAM (Sohac Üniversitesi/Mısır), Doç. Dr. Serkan YAZICI (Sakarya Üniversitesi), Doç. Dr. Yakup KAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Athina A. SPİTANOU (Makedonya Üniversitesi/Makedonya), Dr. Öğretim Üyesi Alaattin BAŞODA (Aksaray Üniversitesi), Dr. Fatima HOCİN (Aya Kiril ve Metody Üniversitesi/Makedonya).