Dizinler

DİZİNLER/INDEXING

 TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeks ve veri tabanlarınca taranmaktadır.

  • EBSCO (Uluslararası)
  • Index Copernicus International (Uluslararası)
  • ASOS İndeks (Ulusal)

THE PURSUIT OF HISTORY -An International Periodical for History and Social Research included in the following indexing databases.

  • EBSCO (International)
  • Index Copernicus International (International)
  • ASOS Indeks (National)