Perşembe, Nisan 25, 2024

Yirmialtıncı Sayı

TP26_kapak.jpg

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 1-39

Büşra SAVAŞ

OSMANLI MODERNLEŞMESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

A BIBLIOGRAPHY STUDY ON THE OTTOMAN MODERNIZATION

40-55

Cengiz KARTIN-Necmi UYANIK

İNGİLİZ ARŞİVLERİ VE F. R. MAUNSELL’IN ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN İNGİLTERE’NİN DOĞU POLİTİKASINA KISA BİR BAKIŞ

A BRIEF ANALYZE OF BRITAIN’S EAST POLICY THROUGH THE NATIONAL ARCHIVE AND THE WORKS OF F. R. MAUNSELL

56-79

Çağatay BENHÜR-Okan AYDIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA POLONYA’NIN İŞGALİNİN TÜRK BASININA YANSIMALARI (1939)

THE IMPLICATIONS OF INVASION OF POLAND IN SECOND WORLD WAR ON TURKISH PRESS

80-95

Eşref TEMEL

İDARİ STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA HURUFÂT DEFTERLERİ İLE ÇALIŞMAK: SAİDİLİ ÖRNEĞİ

WORKING WITH HURUFÂT REGISTRIES IN THE CONTEXT OF ADMINISTRATIVE STATUS CHANGE: THE EXAMPLE OF SAİDİLİ

96-115

Fatih ÇOLAK

MÜTTEFİKLER ARASI ANLAŞMAZLIK: ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE EKİM DEVRİMİ SONRASI KAFKASYA’DA ALMAN-OSMANLI REKABETİ

A DISAGREEMENT BETWEEN ALLIES: GERMAN-OTTOMAN RIVALRY IN THE CAUCASUS AFTER THE OCTOBER REVOLUTION ACCORDING TO GERMAN SOURCES

116-149

Faysal MAYAK

MECLİS-İ MEBUSANIN 1911 YILI MAARİF BÜTÇESİ TARTIŞMALARI IŞIĞINDA OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN DURUMU

THE ASPECT OF THE OTTOMAN EDUCATION SYSTEM IN THE LIGHT OF THE 1911 MAARIF BUDGET DISCUSSIONS IN PARLIAMENTARY ASSEMBLY

150-166

Güneş Yıldız ELDEMİR

TURGUT ÖZAL DÖNEMİ KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI (1983-1993)

CULTURE AND TOURISM POLICIES IN TURGUT OZAL PERIOD (1983-1993)

167-190

Güngör GÖKDAĞ

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK TOPLUMU’NUN AVRUPA BİRLİĞİNE BAKIŞI

THE VIEW OF TURKISH SOCIETY LIVING IN GERMANY OVER THE EU

191-220

Halit Aytuğ TOKUR

BALIKESİR’E YAPILAN İSKÂN: MERKEZ İLÇE VE BURHANİYE ÖRNEĞİ 1923-1930

THE HABITATION IN BALIKESIR (1923-1930): A CASE STUDY FOR CENTRAL DISTRICT AND BURHANIYE

 

221-256

Hasancan KARADEMİR

ANAYASAYI İHLAL DAVASI YARGILAMALARI ve A. FAHRİ AĞAOĞLU

PROCEEDINGS FOR VIOLATION OF THE CONSTITUTION AND A. FAHRİ AĞAOĞLU

257-276

Hatice YILDIRIM

BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN BOLU’DA İSKÂNI (1950-1951)

HABITATION OF BULGARIAN IMMIGRANTS IN BOLU (1950-1951)

277-302

Hümeyra KARABIYIK

LEYMASON’DA BULUNAN KÖPRÜLÜ HACI İBRAHİM AĞA VAKFI

KÖPRÜLÜ HAJI IBRAHIM AĞA FOUNDATION LOCATED IN LEYMASON

303-320

Mehmet KURU

CEMALEDDİN AFGANÎ’NİN AHMET AĞAOĞLU (AGAYEF) ÜZERİNDEKİ TESİRİ

THE EFFECT OF CEMALEDDIN AFGANÎ ON AHMET AGAOGLU (AGAYEF)

321-350

Mustafa MALHUT

TARİHYAZIMINDA DÖNEMLENDİRME MESELESİ

THE PERIODIZATION ISSUE IN HISTORIOGRAPHY

351-362

Seher YÜCETÜRK

NEDEN İHTİDA ETTİLER?

WHY DID THEY EMBRACE ISLAM?

363-391

Yüksel KAŞTAN-Necmi UYANIK

DEMOKRAT PARTİ HÜKÜMETLERİNİN EĞİTİM POLİTİKALARI VE TBMM’DE EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER (1950-1960)

EDUCATIONAL POLICIES OF THE DEMOCRATIC PARTY GOVERNMENTS AND DISCUSSIONS ON EDUCATION IN THE TGNA (1950-1960)

392-420

YÜKSEL KAŞTAN

ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA OSMANLI DEVLETİ İLE ALMANYA’NIN KAFKAS HAREKÂTLARI

THE JOINT CAUCASUS OPERATIONS OF THE OTTOMAN STATE AND GERMANY AFTER THE BOLSHEVIK REVOLUTION IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SOURCES

KİTAP TANITIMI/BOOK REVİEWS

 

421-427

MERVE KUĞU

MAYAK, FAYSAL, BİR PENCERE İKİ MANZARA BABANZADE İSMAİL HAKKI BEY’İN GÖZÜNDEN OSMANLI DEVLETİ’NİN İÇ VE DIŞ POLİTİKASI (1908-1913), ÖTÜKEN NEŞRİYAT, İSTANBUL 2020, 828 s.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv