İletişim

TARİHİN PEŞİNDE

-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY

‐INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH‐

(e‐dergi)

ISSN: 1308‐5468

İletişim:

Prof. Dr. Necmi UYANIK

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

SÜ. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Edebiyat Fakültesi, Selçuklu/KONYA

☎ 0.332.2231423 / 0.542.3566471

http://www.tarihinpesinde.com

www.thepursuitofhistory.com

sutarihinpesinde@hotmail.com