Amaç ve Kapsam

TARİHİN PEŞİNDE

-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

Yılda iki sayı (Bahar ve Güz) olmak üzere internet ortamında elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ VE KAPSAM

2009’dan bu yana yılda iki sayı (Bahar ve Güz) yayımlanan TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ulusal, bölgesel, dünya tarihi, toplumsal tarih ve kültürleriyle ilgili konuları kapsayan araştırma makalesi ve çeviri makaleler yayınlamaktadır. TARİHİN PEŞİNDE Dergisi, belirtilen çerçevede makaleler yayımlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Türk tarihi ağırlıklı olmak üzere, ulusal, bölgesel, dünya tarihi, toplumsal tarih ve kültürleriyle ilgili hazırlanmış araştırma makalesi, derleme, çeviri ve kitap tanıtımlarını kapsamaktadır.

THE PURSUIT OF HISTORY

-INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH-

 It is an international peer-reviewed journal published electronically on the internet, two issues (Spring and Fall) per year.

PURPOSE AND SCOPE

The Pursuit of History International Periodical For History And Social Research‐, has been published twice a year (Spring and Fall) since 2009, and accepts research articles and translation papers that cover national history, regional history and world history and cultures. The Pursuit Of History aims to contribute to the literature by publishing articles in the aforementioned structure.

The Pursuit of History International Periodical For History And Social Research‐, includes research articles, translation papers, book reviews, compilation studies mainly about Turkish history, and the other history types such as national history, regional history and World history and cultures.