Perşembe, Nisan 25, 2024

Onyedinci Sayı

thumbnail_TP17_Kapak

İÇİNDEKİLER

1‐28

Abdullah BAY

SULTAN, ULEMA VE HUKUK: ULEMANIN MÜSADERE UYGULAMASINA

MUHALEFETİ

SULTAN, ULAMA AND LAW: ULAMA’S OPPOSITION AGAINST CONFISCATION

29‐46

Ahmet ALTINTAŞ

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI‐POLONYA İLİŞKİLERİNDE ESİRLER (1916‐1923)*

PRİSONERS IN OTTOMAN‐POLAND RELATİONS BASED ON ARCHİVES (1916‐1923)

47‐70

Ahmet Fatih ÖZMEN ‐ Ahmet DALKIRAN

DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK RESİM SANATINDAKİ YERİ

THE PLACE OF DIGITAL PRESS TECHNOLOGY IN THE TURKISH PAINTING ART

71‐98

Alaattin BAŞODA

İŞE TUTKUNLUK: KAVRAMSAL AÇIDAN BİR İNCELEME

WORK ENGAGEMENT: A CONCEPTUAL REVIEW

99‐118

Cengiz KARTIN‐Necmi UYANIK

İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİNDE 1922‐23 DÖNEMİNE AİT TÜRKİ‐YE

DOSYALARINDA TAHRİFAT ÖRNEKLERİ

EXAMPLES OF FALSIFICATION ON TURKEY AT BRITISH ARCHIVE DOCUMENTS

AND FILES IN 1922‐23

119‐128

Ercüment TOPUZ

AYANLAR VE ŞEHİR KETHÜDALARI

CENTRAL VULNERABILITY, LOCAL LEADERS AND CITY CHAMBERLAINS ON THE

EVE OF FIRST OTTOMAN REFORM ERA

129‐145

Kamil ÇOLAK ‐ Fahri YETİM

VELİAHT VAHDEDDİN VE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ALMANYA

SEYAHATİYLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER

SOME FINDINGS ON THE CROWN PRINCE VAHDEDDIN AND MUSTAFA KEMAL

PASHA’S TRİP TO GERMANY

147‐161

Gurban HUSEYNOV

SABİRLERİN KISA TARİHİ

A SHORT HISTORY OF THE SABIRS

163‐191

Hamit ŞAFAKCI

BOZKIR MADENİ EMANETİ KAZALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ (1776‐1839)

OBLIGATION OF THE TOWNS OF THE BOZKIR MINE TRUST (1776‐1839)

193‐208

Kamil ÇOLAK

XVI. YÜZYILDA BATILI SEYYAHLARA GÖRE OSMANLILAR

THE OTTOMANS IN THE SIXTEENTH CENTURY ACCORDING TO THE WESTERN

TRAVELLERS

209‐225

Mehtap DEMİR

CULTURAL SYMBOLS AND SOUNDS OF THE FAILED COUP ATTEMPT IN TURKEY

TÜRKİYE’DE BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNİN KÜLTÜREL SEMBOLLERİ VE SESLERİ

227‐240

Meral DOĞRU ‐ Haktan KAPLAN

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALKBİLİMİ VE TÜRK HALK

EDEBİYATI UNSURLARININ KULLANIMI: İSTAN‐BUL TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ

ÖRNEĞİ

THE USE OF TURKISH FOLKLORE AND TURKISH FOLK LITERATURE ELE‐MENTS IN

TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: ISTANBUL TURKISH LANGUAGE TEACHING

SET SAMPLE

241‐265

N. Selcen KORKMAZCAN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRK BASININA YÖNELİK İÇ VE DIŞ

MÜDAHALELER

INTERNAL AND EXTERNAL INTERVENTIONS TO THE TURKISH PRESS IN THE

SECOND WORLD WAR

267‐282

Pınar BÜLBÜL

ESKİ ANADOLUDA TARIM FAALİYETLERİ

AGRICULTURAL ACTIVITIES IN ANCIENT ANATOLIA

283‐305

Serdar GENÇ

1821 MORA İSYANI SIRASINDA EDREMİT KÖRFEZİ VE ZEYTİNCİLİK

THE GULF OF EDREMIT AND OLIVE CULTIVATION DURİNG THE MOREA REVOLT

IN 1821

307‐314

Süleyman ÂŞIK

KİTAP TANITIMI

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv