Pazartesi, Mart 4, 2024

Onaltıncı Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐16

Ahmet ALTINTAŞ 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HİLÂL‐İ AHMER’İN MACARİSTAN’DAKİ  FAALİYETLERİ  ACTIVITIES OF THE OTTOMAN RED CRESCENT SOCIETY IN HUNGARY IN THE  WORLD WAR I 

17‐24

Ahmet AYTAÇ 

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KONYA’DA HALICILIK 

OTTOMAN PERIOD TO PRESENT IN KONYA CARPET

25‐39  Aslı ÇANDARLI

ŞAHİN  TÜRK ÇADIRI ÜZERİNE 

ABOUT TURKISH TENT

41‐73

Cengiz KARTIN 

İNGİLİZ ULUSAL ARŞİVİ VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA TÜRKİYE DOSYALARI  ÜZERİNE BİR BAKIŞ (1918‐1920) 

THE ENGLISH NATIONAL ARCHIVES AND A VIEW ON TURKISH FILES AT THE  BEGINNING OF THE 20th CENTURY (1918‐1920)

75‐93

Derya KILIÇKAYA 

İLK DÖNEM MİZAH GAZETELERİNDEKİ BİLGİLER IŞIĞINDA HEP O ŞARKI’DA  İSTANBUL HAYATI 

ISTANBUL LIFE IN HEP O ŞARKI IN THE LIGHT OF FIRST HUMOUR MAGAZINES

95‐110

Erkan DAĞLI 

YAYINLANMAMIŞ BİR RÖPORTAJ, EMİL LUDWİG’İN MUSTAFA KEMAL PAŞA İLE MÜLAKATI 

EIN UNVERÖFFENTLICHES INTERVIEW, DAS INTERVIEW VON EMIL LUDWIG MIT  MUSTAFA KEMAL PASCHA   

111‐124

Koray  ERGİN 

İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİNDE MÜSTEŞARLIK SORUNU 

THE ISSUE OF UNDERSECRATARY IN THE PERIOD OF ITTIHAT AND TERAKKI (THE  PARTY OF UNION AND PROGRESS)   

125‐154

Lale DÜNDAR 

12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN BASINA ETKİLERİ   THE IMPACTS OF 12 SEPTEMBER 1980 COUP ON PRESS  
XVIII • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH

155‐175

Mehmet Ali KAPAR

HUDEYBİYE SEFERİ VE Hz. MUHAMMED’İN BARIŞÇI SİYASETİ 

HUDEYBIYE EXPEDITION AND PROPHET MOHAMMED’S PEACE POLICY 

177‐196

Muhammet Sait DURAN

ANLAMSAL TÜMEVARIM (İSTİKRÂ‐İ MÂNEVÎ) 

HERMENEUTICAL INDUCTION (AL‐ISTIQRĀʾ AL‐MAʿNAWĪ)   

197‐224

Mürsel BAYRAM

SUDAN’IN ETNOPOLİTİK SORUNLARINI BESLEYEN FAKTÖRLERİN TARİHSEL  BİR ANALİZİ 

THE FACTORS BEHIND THE ETHNOPOLITICAL PROBLEMS OF SUDAN: A  HISTORICAL ANALYSIS   

225‐240

Remziye YILMAZ 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÂTINİ ETKİSİ 

EFFECT OF BÂTINI FROM PAST TO PRESENT  

241‐254

Selahattin SATILMIŞ 

26 MART 1898 KOYULHİSAR‐HAMİDİYE DEPREMİ 

THE KOYULHISAR‐HAMİDİYE EARTHQUAKE OF 26th MARCH 1898    

255‐270

Taner ASLAN 

MEHMET ASAF BEY VE FİLİSTİN LAYİHASI 

MEHMET ASAF BEY AND THE PALESTINE PROJECT  

271‐285

  Yaşar ÖZÜÇETİN ‐ Bülent KARA 

MECLİS CELSE ZABITLARINDA TARİHΠŞAHSİYETLER VE YAŞANMIŞLIKLAR  TEMELLİ METAFORLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (1920‐1923)  A RESEARCH BASED ON METAPHORS ABOUT THE HISTORICAL FIGURES AND  THEIR INDIVIDUAL’S EXPERIENCES WHICH TAKE PLACE ASSEMBLY’S MINUTES OF  SESSION (1920‐1923) 

287‐311

Yüksel KAŞTAN 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE OSMANLI DEVLETİ İLE ALMANYA ARASINDA  ASKERİ ALANDAKİ İŞBRİLİĞİ SÜRECİNİN I. DÜNYA SAVAŞI’NDA  MÜTTEFİKLİĞE GİDİŞİ VE BU MÜTTEFİKLİĞİN ÇANAKKALE CEPHESİNDEKİ  ROLÜ 

TRANSFORMATION OF MILITARY COOPERATION PROCESS DURING THE SECOND  CONSTITUTIONAL ERA BETWEEN THE OTTOMAN STATE AND GERMANY TO THE  ALLIENCE IN THE FIRST WORLD WAR AND THE ROLE OF THIS ALLIENCE IN  ÇANAKKALE BATTLEFRONT

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv