Salı, Aralık 6, 2022

Yirmiüçüncü Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐23
Derya COŞKUN
TEBRİZ’DE KURULAN FEODAL BİR DEVLET: REVVÂDÎLER (948/1071)
A FEODAL STATE ESTABLISHED IN TEBRIZ: REVVADS (948/1071)

25‐54
Dilek YİĞİT YÜKSEL
YUNANİSTAN’DA GERÇEKLEŞEN ASKERİ DARBENİN TÜRKİYE VE
KIBRIS’A YANSIMALARI
THE REFLECTIONS OF GREEK COUP ATTEMPT ON TURKEY AND CYPRUS

55‐98
Ferudun ATA ‐ Ömer ÇALIK
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FETİH KUTLAMALARI VE İSTANBUL FETİH CEMİYETİ
CONQUEST CELEBRATIONS FROM THE PAST TO THE PRESENT AND ISTANBUL
CONQUEST SOCIETY

99‐140
Funda SELÇUK ŞİRİN
1930 TÜRKİYESİNDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ: HÜR ADAM GAZETESİ
THE EXAMPLE OF AN OPPOSITION IN 1930’s TURKEY: HÜR ADAM NEWSPAPER

141‐168
Hasan Ali POLAT
RUSÇUK VAK‘ASI VE ETKİLERİ
CASE OF (RUSE) RUSÇUK AND ITS EFFECTS

169‐211
İzzet SAK ‐ Ayşe GÜNGÖREN
ŞER‘İYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE
ADLÎ OLAYLARDA KEŞİF: KONYA ÖRNEĞİ (1690‐1740)
INVESTIGATION OF JURIDICAL CASES IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE LIGHT OF THE
COURT RECORDS: THE CASE OF KONYA (1690‐1740)

213‐222
M. Kemal ÖKTEM ‐ Gül Kalyoncu
KÜLTÜREL MİRAS VE YEREL KALKINMA
CULTURAL HERITAGE AND LOCAL DEVELOPMENT

223‐251
Mahmut BOLAT
BULGARİSTAN TÜRK ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ (1906‐1933)
THE BULGARIAN TURKISH TEACHERS’ UNION (1906‐1933)

253‐261
Mevlüt ÖZEMİR ‐ Ahmet DALKIRAN
ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE LİMAN TEMASINA DAİR; HİKMET ONAT ÖRNEĞİ
ABOUT PORT THEME IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING; HİKMET ONAT
EXAMPLE

263‐303
Mevlüt YÜKSEL
ULUSLARARASI POLİTİKALAR EKSENİNDE DÜNDEN BUGÜNE
METSAMOR NÜKLEER SANTRALİ VE TÜRKİYE
METSAMOR NUCLEAR PLANT AND TURKEY WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL
POLICIES FROM PAST TO PRESENT

305‐322
Mustafa ARSLAN ‐ Deniz YILDIZTURAN
MAGNESİA SAVAŞI VE SONUÇLARI
BATTLE OF MAGNESIA AND ITS CONSEQUENCES

323‐360
Selda GÜNER ÖZDEN
I. MEŞRUTİYET’E GİDEN YOL: 1876 SENESİNE YENİDEN BAKMAK
THE ROAD TO THE FIRST CONSTITUTIONAL MONARCHY (MEŞRUTİYET):
RECONSIDIRING THE YEAR OF 1876

361‐392
Tuğba BELENLİ
II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ROOSEVELT’İN HİTLER’E GÖNDERDİĞİ MESAJ,
HİTLER’İN CEVABI VE KAMUOYUNDAKİ TEPKİLER
MESSAGE FROM ROOSEVELT TO HITLER BEFORE THE WORLD WAR II, HITLERʹS
ANSWER AND REACTIONS IN PUBLIC

393‐401
Ümmü Seda KAYNAR ‐ Ahmet DALKIRAN
TURAN EROL RESİMLERİNDE LEKESEL ANLATIM BAĞLAMINDA ŞEHİR TEMASI
CITY THEME IN THE CONTEXT OF SPOTTED EXPRESSION IN TURAN EROL PAINTINGS

403‐445
Yaşar ÖZÜÇETİN ‐ Ali DALKILIÇ
1973’TEN GÜNÜMÜZE KATLİAMA MARUZ KALAN
TÜRK DİPLOMATLARI VE BU KATLİAMLARIN
TÜRK BASININA YANSIMASI
TURKISH DIPLOMATS WHO HAVE BEEN SUBJECTED TO MASSACRESS FROM 1973 TO
PRESENT AND TO REFLECTIONS OF THESE MASSACRESS IN THE PRESS

447‐464
Yüksel GÜRSOY
TURİZM VE EDEBİYAT: TÜRK ALMAN GÖÇMEN EDEBİYATI ÖRNEĞİ
TOURISM AND LITERATURE: TURKISH‐GERMAN MIGRANT LITERATURE SAMPLE

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv