Pazartesi, Mart 4, 2024

Yirmidördüncü Sayı

thumbnail_TP24_Cover

İÇİNDEKİLER

1-22
AĞRI İSYANLARI’NIN (1926-1930) SON YILININ TÜRK BASININA YANSIMASI VE DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE ETKİLERİ
REFLECTION OF THE LAST YEAR OF AĞRI REVOLTS (1926-1930) ON TUR-KISH MEDIA AND ITS EFFECTS ON FOREIGN POLICY
Bengül BOLAT

23-36
OSMANLI DEVLETİ’NDE CEZA YAŞI VE BULÛG MESELESİ (1847-1917)
THE ISSUES OF AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AND PUBERTY IN THE
OTTOMAN STATE (1847-1917)
Burak KOCAOĞLU – Alev DURAN

37-53
CELAL BAYAR’IN VEFATININ TÜRK BASININA YANSIMASI
REFLECTIONS OF CELAL BAYAR’S DEATH IN TURKISH PRESS
Canan SARIYAR SEZAN

55-84
SÜFRAJİST HAREKETTE BİR CUMHURİYET KADINI: LATİFE BEKİR ÇEYREKBAŞI
A REPUBLICAN WOMAN IN SUFFRAGIST MOVEMENT: LATİFE BEKİR ÇEYREKBAŞI
Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA

85-124
MİLLÎ SELAMET PARTİSİ’NİN KONYA’DAKİ KUDÜS MİTİNGİ-NİN BASINA YANSIMALARI
REFLECTIONS OF THE NATIONAL SALVATION PARTY’S JERUSALEM MEETING IN KONYA TO THE PRESS
Ferudun ATA – Nazife KARAKAYA

125-162
II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA BEYŞEHİR’DE BİR ENTERNE KAMPI (HİTLERİN ASKERLERİ BEYŞEHİR’DE)
AN INTERN CAMP IN BEYŞEHİR IN THE YEARS OF WORLD WAR II (HİTLER’S SOLDIERS IN BEYSEHİR)
Hüseyin MUŞMAL – Hasret GÜMÜŞ

163-193
EYTAM SANDIKLARININ PARA ARZI (İDANE DEFTERLERİ) VE SANDIKLARDAN YETİMLERİN FAYDALANDIRILMASI (1851-1926)
THE MONEY SUPPLY OF THE ORPHAN CHESTS AND THE ADVANTAGES OF THESE CHESTS FOR THE ORPHANS (1851-1926)
Mehmet ÇANLI

195-224
ÇOK PARTİLİ HAYATIN “ÖTEKİ” PARTİLERİ (1945-1950)
THE “OTHER” PARTIES OF THE MULTI-PARTY LIFE (1945-1950)
Murat KILIÇ

225-256
AZM-İ MİLLÎ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ’NİN TESİSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
DIFFICULTIES IN THE ESTABLISHMENT PROCESS OF AZMİ MİLLİ TÜRK INCORPORATED COMPANY
Mustafa Fırat GÜL

257-278
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ AKSARAY ŞUBESİ
HİLÂL-İ AHMER SOCIETY AKSARAY BRANCH IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLİC
Necmi UYANIK – Mustafa Fırat GÜL

279-299
DENİZLİ SANCAĞI KROM MADENİ İMTİYAZLARI (1918-1919)
THE CHROME MINE CONCESSIONS OF DENIZLI SANJAK (1918-1919)
Serap TAŞTEKİN

301-326
MALATYA BASININDA 1950‐1954‐1957 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 1950‐1954‐1957 IN MALATYA PRESS
Sevilay ÖZER

327-346
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA İTTİFAK DEVLETLERİ İLE ROMANYA ARASINDA İMZALANAN BÜKREŞ BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ
STRATEGIC IMPORTANCE OF BUCHAREST PEACE TREATY SIGNED BETWEEN ALLIANCE STATES AND ROMANIA IN THE WORLD WAR I
Yüksel KAŞTAN

347-370
BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA ALMAN ORDUSUNUN UKRAYNA’YI İŞGALİ
THE GERMAN ARMY INVASION OF UKRAINE AFTER THE BOLSHEVIK REVOLUTION
Yüksel KAŞTAN – Necmi UYANIK

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv