Perşembe, Temmuz 18, 2024

Yirmibeşinci Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1-13
Atiye EMİROĞLU
DARBELER SÜRECİ İLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ EKSENİNDE İMAM-HATİP ORTAOKUL/LİSELERİ
İMAM-HATİP SECONDARY/HIGH SCHOOLS ON THE AXIS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND COUPS

15-44
Bengül BOLAT – Ratip AYAZ
DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ EKSENİNDE SİYASAL MEŞRUİYETİN DİNSEL KÖKENİ
THE RELIGIOUS ROOT OF POLITICAL LEGITIMACY WITHIN THE CONTEXT OF RELIGION AND STATE RELATIONS

45-70
Bilal ALTAN
OSMANLI DEVLETİ’NDE COĞRAFİ BÖLGE VE İDARİ BİR KAZA OLARAK BOHTAN
BOHTAN AS A GEOGRAPHICAL REGION AND ADMINISTRATIVE SUB-PROVINCE IN THE OTTOMAN STATE

71-119
Celal METİN
BİR TARİHSEL SÜREÇ OLARAK MODERNLEŞME
MODERNIZATION AS A HISTORICAL PROCESS

121-135
Cem DOĞAN
SULTANA EL AÇMAK: II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BİR SADAKA BİÇİMİ VE POLİTİK İSTİNATGÂH MEKANİZMASI OLARAK AFV-I ŞAHANELER
BEGGING TO THE SULTAN: THE ROYAL AMNESTIES AS A FORM OF ALMSGIVINGS AND MECHANISM OF POLITICAL PIERING IN THE REIGN OF ABDULHAMID II

137-166
Emine GÜMÜŞSOY
19. YÜZYIL SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA MANASTIR HAPİSHANESİ MANASTIR PRISON AT THE END OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

167-192
Erkan AYGÖR
BEYŞEHİR BEDESTENİ VE BEDESTENLERİN PLAN ETÜDÜ
THE BEYŞEHİR BEDESTEN AND THE PLAN DESIGN OF BEDESTENS

193-202
Hacı Ahmet ŞİMŞEK
KAZAK FELSEFESİNİN TEMELLERİ
BASES OF KAZAKH PHILOSOPHY

203-229
Hacı Veli GÖK
CHP PARTİ MÜFETTİŞİ DR. RIZA LEVENT’İN RAPORLARI IŞIĞINDA MUĞLA (1940-1941)
MUĞLA (1940-1941) IN THE LIGHT OF DR. RIZA LEVENT’S REPORTS AS AN INSPECTOR OF RPP

231-247
Hatice YILDIRIM
ÇORUM’DA ENTERNE ALMANLAR (1944-1946)
INTERNED GERMANS IN ÇORUM (1944-1946)

249-270
Mehmet BALYEMEZ
KIBRIS SORUNUNDA DÖNÜM NOKTASI; EOKA SALDIRILARI (1NİSAN 1955)
(İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA)
THE TURNING POINT IN THE CYPRUS ISSUE; EOKA ATTACKS (APRIL 1, 1955)
(IN THE LIGHT OF THE BRITISH ARCHIVE DOCUMENTS)

271-290
Murat YILMAZ
JÖN TÜRK PROPAGANDA YÖNTEMİ: NEŞRİYAT VE SÖZLÜ İKNA
PROPAGANDA METHOD OF YOUNG TURKS: PUBLICATIONS AND VERBAL PERSUASION

291-313
Mustafa Fırat GÜL
1933 TARİHLİ BAZI VİLÂYETLERİN İLGA KARARI SONRASI HÜKÜMETE GÖNDERİLEN TELGRAF VE DİLEKÇELER
TELEGRAMS AND PETITIONS SENT TO THE GOVERNMENT AFTER THE ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT OF SOME PROVINCES IN 1933

315-342
Mustafa SALEP
MİLLİ NİZAM PARTİSİ VE TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’NİN ARA REJİM (1971-1973) DÖNEMİNDE KAPATILMASI
THE CLOSURE OF NATIONAL ORDER PARTY AND WORKERS’ PARTY OF TURKEY DURING THE INTERIM REGIME (1971-1973)

343-366
Oğuz KAAN
TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ TARİHİNDE 1946 YILI SEÇİMLERİ
THE 1946 ELECTIONS IN THE HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY

367-384
Özkan DAYI
İLHANLI DÖNEMİ’NDE ÖNEMLİ BİR TIP MERKEZİ: DÂRU’Ş-ŞİFÂ-Yİ REB‘İ REŞÎDÎ
AN IMPORTANT MEDICAL CENTER IN THE ILKHANID PERIOD: DÂRU’Ş-ŞİFÂ-YI REB‘İ REŞÎDÎ

385-414
Ümit ESER
İKİLİ MONARŞİNİN VAHŞİ VE ŞARKÎ BİR BÖLGESİ: AVUSTURYA-MACARİSTAN YÖNETİMİ ALTINDA BOSNA-HERSEK’TE İÇ KOLONİZASYON VE GÖÇLER
A SAVAGE AND ORIENTAL REGION OF THE DUAL MONARCHY: INTERNAL COLONISATION AND MIGRATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA UNDER
AUSTRO-HUNGARIAN RULE

415-422
İsmail ALTINÖZ
KİTAP TANITIMI
ARSLAN, HÜSEYİN (2001), 16. YY. OSMANLI TOPLUMUNDA YÖNETİM, NÜFUS, İSKÂN, GÖÇ VE SÜRGÜN

423-429
Muhammed ÖZLER
KİTAP TANITIMI
DOĞAN, GÜNER (2020). SINIRLAR ÜZERİNDE BİR HAYAT: İTALYAN GENERAL KONT LUİGİ FERDİNANDO MARSİGLİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞU (1679-1732)

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv