Pazartesi, Mart 4, 2024

Onüçüncü Sayı

 

 

TP06c
İÇİNDEKİLER


1‐11
OSMANLI DÖNEMİ’NDE BURSA İPEKÇİLİĞİ, DOKUMACILIK ve BAZI ARŞİV
BELGELERİ
BURSA SILK MAKE, WEAVING AND SOME ARCHIVE DOCUMENTS IN OTTOMAN
PERIOD
Ahmet AYTAÇ


13‐50
KARAMAN SUĞLA GÖLÜ HAKKINDA ÇIKARILAN BİR İRÂDE‐İ SENİYYE VE
VERİLEN İMTİYÂZ
AN ISSUED IMPERIAL DECREE AND A PRIVILEGE GRANTED FOR THE SUĞLA LAKE
IN KARAMAN
Alaattin UCA ‐ Aytunç ÜLKER


51‐68
ÇANAKKALE CEPHESİNDE GELİBOLU‐ŞARKÖY‐TEKİRDAĞ (TEKFURDAĞI)
HİLÂL‐İ AHMER HASTANESİNİN FAALİYETLERİ
ACTIVITIES OF GELİBOLU –ŞARKÖY‐ TEKİRDAĞ (TEKFURDAĞI) RED CRESCENT
HOSPITAL IN ÇANAKKALE FRONT
Cemal SEZER


69‐99
İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİNİN IŞIĞINDA II. ABDÜLMAHİD’İN MİRASI (1920‐21)
SULTAN ABDULHAMID II LEGACY IN LIGHT OF BRITISH ARCHIVES DOCUMENTS
(1920‐1921)
Cengiz KARTIN


101‐128
İSTANBUL’DA SOSYO‐KÜLTÜREL HELENİZM’İN TEMSİLCİSİ BİR CEMİYET:
“SYLLOGOS” (1861‐1923)
A REPRESENTATIVE ASSOCIATION OF SOCIO‐CULTURAL HELLENISM IN
ISTANBUL: SYLLOGOS (1861‐1923)
Çağla D. TAĞMAT


129‐160
SİYASAL İSLAMCILIĞIN ALTERNATİF MEDENİYET SÖYLEMİ MODERNİTEDEN
AZADE MİDİR?
IS POLITICAL ISLAMISM AN ALTERNATIVE CIVILIZATION RHETORIC TO
TRANCENDENT MODERNITY?
Ernur GENÇ


161‐183
BALKAN VE BİRİNCİ DÜNYA HARBİ YILLARINDA MÜDAFAA‐İ MİLLİYE
CEMİYETİ
THE NATIONAL STRUGGLE COMMUNITY IN THE YEARS OF THE BALKAN WARS
AND THE 1st WORLD WAR
Erol AKCAN


185‐215
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ERMENİ CEMAATİNİN İKTİDARA YAKLAŞIMI:
PATRİK KAREKİN HAÇADURYAN’IN BAŞBAKAN ADNAN MENDERES’E
ARZUHALLERİ (1951‐1960)
THE APPROACH OF ARMENIAN MINORITY TOWARDS THE GOVERNMENT:
PATRIARCH KAREKIN HAÇADURYAN’S PETITIONS TO PRIME MINISTER ADNAN
MENDERES (1951‐1960)
Feyza KURNAZ ŞAHİN


217‐240
MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA TARSUS VE
MERSİN’DEKİ AZINLIK OKULLARI
MINORITY SCHOOLS IN TARSUS AND MERSIN IN OTTOMAN EMPIRE DURING THE
MODERNIZATION PERIOD
İbrahim Halil AYTAR


241‐265
243 KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUK: BAZI İMPARATOR, VELİAHT PRENS VE
DEVLET ADAMLARININ KUDÜS ZİYARETLERİ (1855‐1901)
JOURNEY TO THE HOLY LAND: JERUSALEM TRAVELS OF SOME EMPERORS,
CROWN PRINCES AND DIGNITARIES (1855‐1901)
İhsan SATIŞ


267‐301
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ ÖNCESİ VE SÜRESİNCE ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİLERİN SİLÂHALTINA ALINMASI İLE EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAYA
ÇIKAN SORUNLAR
THE TROUBLES RESULTED IN EDUCATION SYSTEM WITH RECRUITING THE
STUDENTS AND TEACHERS BEFORE AND DURING BATTLE OF CANAKKALE
İsmail SABAH


303‐326
M.Ö. VI.‐V. YÜZYILLARDA KİLİKYA BÖLGESİ: KÜRESEL GÜÇLER VE SYENNESİS
KRALLIĞI
CILICIA REGION IN VI‐V B.C. : THE GLOBAL POWERS AND THE KINGDOM OF
SYENNESIS
Mehmet KURT


327‐364
ATATÜRK DÖNEMİNDE REİS‐İ CUMHUR SEÇİMLERİNİN TÜRK BASININDAKİ
YANKILARI
THE REPERCUSSIONS OF THE ELECTIONS OF PRESIDENT OF THE REPUBLIC IN
TURKISH MEDİA IN THE ATATÜRK ERA
Muhammed SARI


365‐380
ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN ÇAĞDAŞ SANAT DERSİ
ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASININ KALICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE USE OF MULTIDISCIPLINARY ART EDUCATION METHOD IN
DELIVERING CONTEMPORARY ART LESSONS ON THE PERMANENCE OF
KNOWLEDGE
Nurhayat GÜNEŞ


381‐406
MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYETİ’E PARLEMENTO YAŞAMINDA MUHALİF BİR
MEBUS “CAMİ BAYKUT”
PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF LIFE OTTOMAN FROM AN OPPOSING
MEBUSAN “CAMI BAYKUT”
Olcay ÖZKAYA DUMAN


407‐433
CHP MÜFETTİŞLERİNİN TEFTİŞ RAPORLARINDA BALIKESİR VİLAYETİ
HALKEVLERİNE DAİR TESPİTLER (1937‐1945)
THE FINDINGS ON BALIKESIR PROVINCE PUPLIC HOMES IN INSPECTION REPORTS
OF CHP INSPECTORS (1937‐1945)
Ömer KARAKAŞ


435‐447
XIX. YÜZYIL OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM
THE CHANGE IN OTTOMAN EDUCATION SYSTEM IN XIX. CENTURY
Şerif DEMİR


449‐457
KİTAP TANITIMI
BOOK REVIEW
Osmanlıdan Cumhuriyetʹe Harp Malullerinin Sosyoekonomik ve Sağlık Durumları (1877‐1939),
Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı
Yayınları, Ankara, 2014, XIX+512
Necmi UYANIK

 

 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv