Pazartesi, Mart 4, 2024

Yirmiyedinci Sayı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

1-25
Ahmet ATALAY
“Türkistan’dan Anadolu’ya Tarih Sürecinde” Cumhuriyet Kenti Artvin
Republican City of Artvin in the Historical Process from Turkistan to Anatolia

26-38
Gökhan YEŞİLMEN
Afrika’da İttihad-ı İslam Gayesinde Bir Osmanlı Vatandaşı: Şeyh Abdülkerim Bin Ömer
A Pan-Islamist Ottoman Citizen in Africa: Sheikh Abdulkerim bin Umar

39-64
Halil İbrahim ÇELİK – Fatih ÇOLAK
XX. Yüzyıl Türk Eğitim Düşüncesini Şekillendiren İki Aydın: Gaspıralı ve Akçura’nın Eğitim
Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analiz Çalışması
Two Intellectuals Shaping the 20th Century Turkish Education Thought: Comparative
Analysis of Gaspirali and Akcura’s Views on Education

65-75
Hülya ATASOY
Spor Tarihine Katkı: Bisiklet Sporu ve Konya’ya Etkileri
Contribution to Cycling Sports: Cycling and its Effects on Konya

76-83
Muhammet ERBAY – Mahmut Mert ASLAN
Türkiye ile Orta Asya Türk Devletleri Arasındaki Kültürel İletişimin Bugünkü ve Gelecekteki Durumuna Yönelik Bir Değerlendirme
A General Assessment on the Present and Future Status of Cultural Communication between Turkey and The Central Asian Turkish States

84-104
Nurten ÇETİN
Edirne Valisi Hacı Adil Bey’in Kaleminden Edirne’den Yunanistan’a Rum Göçü: İddialar ve Cevaplar
Greek Immigration from Adrianople to Greece by Governor of Adrianople Hacı Adil Bey: Assertions and Answer

105-121
Sezgin Özgür KOÇ
Birinci Dünya Savaşı’nda Acaristan
Adjara in the World War I

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/BOOK REVİEWS

122-127
Aylin ÇÖMLEK
Şahin, Haşim, Adalet Dürüstlük ve Bereketin Temsilcisi Ahiler, Erdem Yayınları, İstanbul 2021, 111 s. ISBN: 978-605-279-188-2
Şahin, Haşim, Ahiler: The Representative of Justice, Honesty and Fruitfullness, Erdem Publishing, İstanbul 2021, 111 p. ISBN: 978-605-279-188-2

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Arşiv