Perşembe, Nisan 25, 2024

Yirmisekizinci Sayı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

1-32
Ahmet ATALAY
Cumhuriyet’in 99’uncu Yılında; Osmanlı Hanedan Reisleri
The Leaders of The Ottoman Dynasty at the 99. Year Of the Republic

33-47
Atiye EMİROĞLU – Hülya ÖZTÜRK
Türk Kadın Sağlık Çalışanlarının Çalışma Hayatına Dâhil Olmalarının Tarihsel Süreç İçerisinde İncelenmesi
Investigation of Turkish Female Healthcare Professionals Including in Working Life in the Historical process

48-59
Ayça BAYDAR
‘İslam Kadını’ ile Batı Arasında Türkofon Ortodoksların Kadın Algısı
The Turcophone Orthodox Christians’ Perception of Woman between ‘Women of Islam’ and the West

60-79
Aydın YİĞİT
“Gazi”sini Arayan Madalya: Gaziantep’e İstiklal Madalyası Neden Geç Verildi?
The Medal in Search of Its “Ghazi”: Why Was Gaziantep’s Medal of Independence Awarded Late?

80-99
Çağatay BENHÜR – Mehmet TAŞÇI
Enver Hoca’nın Ölümünün Türk Basınına Yansımaları (1985)
Reflections of Enver Hoxha’s Death on the Turkish Press (1985)

100-113
Emrah YILDIZ
Bir Dünya Tarihi Olarak Miratü’l-İber’den Yansımalar
The Reflections of Miratu’l Iber as A World History

114-141
Fadimana FİDAN
18. Yüzyılda Bir Âyan: Karaman Âyanı Çavuşzâde Seyyid Hacı Abdurrahman Ağa ve Muhallefâtı
An Ayan of Karaman in the 18th Century: Çavuşzade Sayyid Hadji Abdurrahman Agha and His Muhallefat

142-166
Hilal Gülşah SAK
Şükrî-i Bitlisî Selîm-Nâmesi’nin İsrail Nüshası Üzerine
On The Israel Copy Of Şükrî-i Bitlisî’s Selîm-Nâme

167-199
Irmak KARABULUT
Mütareke Döneminde İsmail Suphi (Soysallıoğlu) Yönetimindeki Söz Gazetesi
Söz Newspaper Under the Management of Ismail Suphi (Soysallioglu) during the Armistice Period

200-207
Kürşat BARDAKÇI
The Hellenization of Luwian Cults
Luvi Kültlerinin Hellenizasyonu

208-234
M. Onur AK
A Historical Perspective Towards Sports and Leisure Time: Intelligence Practices from 19th Century to Present
Spor ve Serbest Zaman Faaliyetlerine Tarihsel Bir Bakış Açısı: 19. Yüzyıldan Günümüze İstihbarat Uygulamaları

235-255
Müjge KARACA
Osmanlı Doğu Hududunda Nüfus ve Yerleşmeye Bir Örnek: Küçük Ardahan Sancağı Kuzey Nahiyesi (1588-1595)
An Example of Population and Settlement on The Ottoman Eastern Border: Küçük Ardahan Sanjak Northern Town (1588-1595)

256-280
Osman KARLANGIÇ
Cebel-i Bereket Sancağı Hapishaneleri (1879-1918)
The Prisons of Cebel-i Bereket Sanjak (1879-1918)

281-320
Yüksel KAŞTAN
Büyük Taarruzun Alman Basınına Yansıması
The Reflection of The Great Attack in The German Press

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Arşiv