Yayın Kurulu

TARİHİN PEŞİNDE

  • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY

  • INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH-

ISSN: 1308-5468 (E-Dergi)

ISSN: 1308-545X (Basılı)

Editör

Prof. Dr. Necmi UYANIK

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (İstanbul Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Ahmet CUMA (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Caner ARABACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mustafa TOKER (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Sinan GÖNEN (Selçuk Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi/Türkiye)

Editör Yardımcıları

Doğan Can Aktan (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Dr. Fatih ÇOLAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Mehmet Fatih BERK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Türkiye), Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ERBAY (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Muhammed SARI (Aksaray Üniversitesi/Türkiye), Mustafa ZENGİNBAŞ (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Dr. Rıza ÖZBÖLÜK (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Dr. Serap TAŞTEKİN, (Selçuk Üniversitesi/Türkiye) Serdar KARA (Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Zehra ODABAŞI (Selçuk Üniversitesi/Türkiye)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KAYGI (Hacettepe Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Ahmet Şamil GÜRER (Ankara Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/Türkiye), Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Sami ELAYDY(Ain Şams Üniversitesi/Mısır), Prof. Dr. Alaaddin AKÖZ (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYKAN (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (Polis Akademisi Başkanlığı/Türkiye), Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ (Emekli Öğretim Üyesi/ Türkiye), Prof. Dr. Başak SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Birol AKGÜN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Caner ARABACI (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Çağatay BENHÜR (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Eun-Kyung OH (Dongduk Women’s Üniversitesi/Güney Kore), Dr. Fatima HOCİN (Aya Kiril ve Metot Universitesi), Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL (Selçuk Üniversitesi/ Türkiye), Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ (Şırnak Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Emekli Öğretim Üyesi/ Türkiye), Prof. Dr. Kamil ÇOLAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal ÖZCAN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU (Ege Üniversitesi/ Türkiye), Doç. Dr. Mehmet Fatih BERK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN (Hacettepe Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI (Van 100. Yıl Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mustafa TOKER (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Rainer CZİCHON (Berlin Freie Üniversitesi/Almanya), Prof. Dr. Ramazan YELKEN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Türkiye), Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAM (Sohag Üniversitesi/Mısır), Prof. Dr. S. Esin DAYI (Atatürk Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. S. Waleck DALPOUR (Maine Üniversitesi/Amerika Birleşik Devletleri), Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi/ Türkiye), Prof. Dr. Thomas Drew-BEAR (Lyon Üniversitesi/Fransa), Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/Türkiye), Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi/Türkiye)

 

Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Halûk YÜKSEL (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. A. Kâzım ÜRÜN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. A. Yaşar OCAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Prof. Dr. Abdulgani ARIKAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah KAYGI (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI (Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN (İstanbul Gediz Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet CUMA (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet KANKAL (Dicle Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Kazım ÜRÜN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet YAMAN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Alaaddin AKÖZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (Polis Akademisi Başkanlığı), Prof. Dr. Ali BÜYÜKARSLAN (Medipol Üniversitesi), Prof. Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Alikram ABDULLAYEV (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Prof. Dr. Arif BİLGİN (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Aytekin CAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Bilecik Üniversitesi), Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ (Ankara Üniversitesi ), Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Arizona Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Birol AKGÜN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Prof. Dr. Birol GÜLNAR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Caner ARABACI (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Cemal ÇETİN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Cemal GÜVEN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. David KUSHNER (Haifa Üniversitesi/İsrail), Prof. Dr. Deniz ŞAHİN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Doğan YÖRÜK (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Döndü DÜŞÜNMEZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Erkan GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi),  Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Esra BURCU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Eun-Kyung OH (Dongduk Women’s Universitesi/ Güney Kore), Prof. Dr. Evangelia BALTA (Milli Helenik Araştırma Vakfı/Yunanistan), Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK (Süleyman Demirel Üniversitesi), Prof. Dr. Fahri UNAN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Fahri YETİM (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Ferda AYSAN (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Ferudun ATA (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Géza Dávid (ELTE Török Tanszék Budapest Múzeum/Macaristan), Prof. Dr. Gümeç KARAMUK (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. H. Hadi SÜMER (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Hakan UZUN (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Hayati AKTAŞ (Antalya Akev Üniversitesi), Prof. Dr. Hayri ÇAPRAZ (Süleyman Demirel Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin GÜMÜŞ (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin KANDEMİR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim SOLAK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Emekli Öğretim Üyesi/İstanbul), Prof. Dr. İzzet SAK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Jon T. OPLİNGER (Maine Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Judith SPENCER (Alberta Üniversitesi/ Kanada), Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal ÖZCAN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Kubilay AKTULUM (Süleyman Demirel Üniversitesi), Prof. Dr. Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Levent ZOROĞLU (Batman Üniversitesi), Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. M. Murat ÖNTUĞ (Uşak Üniversitesi), Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut ATAY (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet AÇA (Balıkesir Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet AKGÜL (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet KURT (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet TEMEL (Muğla Üniversitesi), Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Michel BALİVET (Province Üniversitesi/Fransa), Prof. Dr. Mikail BAYRAM (Emekli Öğretim Üyesi/Konya), Prof. Dr. Musa ÇADIRCI (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Mushtaq Ahmad KAW (Keşmir Üniversitesi/ Hindistan), Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa GENCER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa TURAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Münir ATALAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Prof. Dr. Naile HACIZADE (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. N. Güngör ERGAN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Necdet HAYTA (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Nedim İPEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Nikos P. TERZİS (Aristotle Üniversitesi /Yunanistan), Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ (Celal Bayar Üniversitesi), Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Nuriye BİLİK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Oğuz AYTEPE (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Orhan CEBRAİLOĞLU (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Orhan KILIÇ (Fırat Üniversitesi), Prof. Dr. Osman AKANDERE (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ömer TURAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Parviz ABOLGASSEMİ (Province Üniversitesi/Fransa), Prof. Dr. Rainer CZİCHON (Freie Üniversitesi Berlin/Almanya), Prof. Dr. Ramazan ACUN (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Ramazan YELKEN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Prof. Dr. Recep DİKİCİ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. S. Esin DAYI (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. S. Waleck DALPOUR (Maine Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Prof. Dr. Saim SAVAŞ (Uşak Üniversitesi), Prof. Dr. Salih AYNURAL (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Selami KILIÇ (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Sinan GÖNEN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Susran Erkan EROĞLU (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi), Prof. Dr. Şafak ÜNÜVAR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Şahin AKINCI (Hasan Kalyoncu Üniversitesi), Prof. Dr. Şefika KURNAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. T. Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. T. Niyazi KARACA (Bozok Üniversitesi), Prof. Dr. Thomas Drew-BEAR (Lyon Üniversitesi /Fransa), Prof. Dr. Turan AÇIK (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. U. Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Yasemin DOĞANER (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN (Ahi Evran Üniversitesi), Prof. Dr. Yaşar SEMİZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Yılmaz KOÇ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (KTO Karatay Üniversitesi), Prof. Dr. Yusuf ÖZ (Kırıkkale Üniversitesi), Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), ), Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN (Akdeniz Üniversitesi), Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi),  Prof. Dr. Zeki USLU (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Üyesi Abdurrahman SAVAŞ (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet ATALAY (Artvin Çoruh Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Şamil GÜRER (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Barış SARIKÖSE (Karabük Üniversitesi), Doç. Dr. Bülent BAKAR (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Canan TANRISEVER YİĞİT (Kastamonu Üniversitesi), Doç. Dr. Cengiz KARTIN (Erciyes Üniversitesi), Doç. Dr. Charles WILKINS (Wake Forest Üniversitesi/ABD), Doç. Dr Çağatay BENHÜR (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Dimitris MAVROSKOUFİS (Aristotle Üniversitesi/ Yunanistan), Doç. Dr. Durmuş BULGUR (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Elçin EHMEDOV (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Doç. Dr. Elman NESİROV (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Doç. Dr. Erdal AÇIKSES (Fırat Üniversitesi), Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Evren GÜÇER (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet Fatih BERK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Halil Altay GÖDE (Süleyman Demirel Üniversitesi), Doç. Dr. H. Ali POLAT (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Hikmet Zeki KAPCI (Erciyes Üniversitesi), Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ (Şırnak Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim KUNT (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN (Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. Kezban ACAR (Celal Bayar Üniversitesi), Doç. Dr. Makbule Evrim GÜLSÜNLER (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mahmut AKPINAR (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Prof. Dr. M. Hakkı AKIN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet MERCAN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet TEKOCAK (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Meral BAYRAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Metin AKSOY (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mithat ESER (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Muhammed SARI (Aksaray Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI (Dumlupınar Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa GENÇOĞLU, (Uşak Üniversitesi), Prof. Dr. Mutluhan TAŞ (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. N. Sabiroviç NİYAZOV (St. Petersburg Devlet Üniversitesi/Rusya), Doç. Dr. Nejdet GÖK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Reyhan SUNAY (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Rüya KILIÇ (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAM (Sohac Üniversitesi/Mısır), Doç. Dr. Salih KIŞ (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Selçuk PEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Serkan YAZICI (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Seyit YÖRE (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. S. Süleyman KUCUR (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Taner ASLAN (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Tolga BOZKURT (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Uğur KURTARAN (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi), Doç. Dr. Yusuf KILIÇ (Pamukkale Üniversitesi, Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Zühal TÜRKTAŞ (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi A. Kürşat GÖKKAYA (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan ÖZTÜRK (Adnan Menderes Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Sami ELAYDY (Ain Şams Üniversitesi/Mısır), Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖGERCİN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYKAN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Athina A. SPİTANOU (Makedonya Üniversitesi /Makedonya), Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOYUNCU OKCA (Pamukkale Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Aziz MERHAN (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Bülent ATALAY (Trakya Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Cihat TANIŞ (Ahi Evran Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Elnur Ağayev (Lefke Avrupa Üniversitesi/ Kıbrıs), Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Erdinç YAZICI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Eyyub ŞİMŞEK (Aksaray Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Fazlı DOĞAN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Fikret HACIZADE (Emekli Öğretim Üniversitesi/Konya), Doç. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı KAYNAK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Kemal SAYLAN (Gümüşhane Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi M. Hulusi LEKESİZ (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi M. Ziya KÖSE (Nevşehir Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYIRAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa ARIKAN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARSLAN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇIPAN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Nazlı GÜNDÜZ (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Necla AKKAYA (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tayfur ÖZTÜRK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Özgür TÜRKER (Süleyman Demirel Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Ruhi ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Sedef BULUT (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Sefer SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Selim Serkan ÜKTEN (Aksaray Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Seyit TAŞER (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Süleyman NAROL (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Yıldız (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Yakup KAYA (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Zehra ODABAŞI (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Dr. Fatima HOCİN (Aya Kiril ve Metody Üniversitesi/ Makedonya).