Pazartesi, Mart 4, 2024

Ooops... Error 404

Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.

Otuzuncu Sayı Yayında

Dergimizin 30. Sayısı yayınlandı.

Otuzuncu Sayı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES 1-27 Ahmet Yavuzyılmaz Beyşehir’de Eşrefoğlu Camii Geleneğini Sürdürün Bir Yapı: Emen Camii A Building that Continues the Tradition of Eşrefoğlu Mosque in Beyşehir:...

Yirmidokuzuncu Sayı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES 1-9 Abdulvahap ALICI Mükrimin Halil Yinanç’ın Hayatı ve Tarih Yazıcılığı The Life and Historiography of Mükrimin Halil Yinanç 10-23 Adnan ESKİKURT XIII....

Yirmisekizinci Sayı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES 1-32Ahmet ATALAYCumhuriyet’in 99’uncu Yılında; Osmanlı Hanedan ReisleriThe Leaders of The Ottoman Dynasty at the 99. Year Of the Republic 33-47Atiye EMİROĞLU – Hülya...

Yirmiyedinci Sayı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES 1-25 Ahmet ATALAY “Türkistan’dan Anadolu’ya Tarih Sürecinde” Cumhuriyet Kenti Artvin Republican City of Artvin in the Historical Process from Turkistan to Anatolia 26-38 Gökhan YEŞİLMEN Afrika’da...

Yirmialtıncı Sayı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS  ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES  1-39 Büşra SAVAŞ OSMANLI MODERNLEŞMESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ A BIBLIOGRAPHY STUDY ON THE OTTOMAN MODERNIZATION 40-55 Cengiz KARTIN-Necmi UYANIK İNGİLİZ ARŞİVLERİ VE F. R. MAUNSELL’IN ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN İNGİLTERE’NİN DOĞU...

Yirmibeşinci Sayı

İÇİNDEKİLER 1-13 Atiye EMİROĞLU DARBELER SÜRECİ İLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ EKSENİNDE İMAM-HATİP ORTAOKUL/LİSELERİ İMAM-HATİP SECONDARY/HIGH SCHOOLS ON THE AXIS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY...

Yirmidördüncü Sayı

İÇİNDEKİLER 1-22 AĞRI İSYANLARI’NIN (1926-1930) SON YILININ TÜRK BASININA YANSIMASI VE DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE ETKİLERİ REFLECTION OF THE LAST YEAR OF AĞRI REVOLTS (1926-1930) ON TUR-KISH MEDIA AND...
- Advertisement -spot_img

Latest Articles