Second Issue
8TP_S02_webcover

coverdergi_02

İçindekiler


1-14

15-27
Alfred T. Mahan ve Deniz Egemenliği Teorisi
Fatih Mehmet BERK-Mustafa ARSLAN

29-63
Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Vatandaş ve Millet/Ulus İnşa Projesi
Hatice MUMYAKMAZ

65-98
Millî Mücadele’de Trabzon’daki İttihatçı Örgütlenme ve Yahya Kâhya Meselesi
İsmail AKBAL

99-122
Mısır Basınında Millî Mücadele Dönemi Türkiye’si Üzerine Bir Araştırma (1919-1922)
Mehmet Serhat YILMAZ

123-136
XIX. ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa’dan Brezilya’ya Yönelik Göçler
Mehmet TEMEL

137-162
Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok Adlı Eserdeki Atasözleri, Vecizeler ve Deyimler
Menşure AŞÇI

163-182
The Impact Of The Crimean War On The Ottoman State: Reflections In The German Press
Mustafa GENCER

183-197
Prens Sabahaddin Bey’in Siyasi Fikirleri: Birey-Devlet Görüşü
Oğuz KAAN

199-209
Danişmend-Nâme’ye Göre Emir Gazi’nin Faaliyetleri
Sefer SOLMAZ

211-223
Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federasyonun Yapısal Özellikleri
Soyalp TAMÇELİK

225-248
II. Meşrutiyet Döneminde Matbuat ve Neşriyat Yasakları
Taner ASLAN

249-262
Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihî Araştırmalarına Kısa Bir Bakış
N. A. BASKAKOV

263-272
Profesyonellik ve Etik
Vedat Şafak YAMI

273-280
Sir Roderick Sarell’s Observations On Turkey And The Turk In The Early 1970s
Behçet Kemal YEŞİLBURSA

281-283
Kitap Tanıtımı
Yabancıların İzinde Osmanlı: Konya ve Çevresi’nde Araştırma Yapan Yabancılar (1876-1914), Me-sa Yay., Konya 2009, (138+1 s.)
Necmi UYANIK

About

Leave a Reply