Category Archives: Dergi Sayıları
Yirmiikinci Sayı
TP22

İÇİNDEKİLER 1‐23 Abdullah BAKIR MEHMET EMİN BUĞRA’NIN HİNDİSTAN VE AFGANİSTAN’DA DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN VERDİĞİ MÜCADELELER THE STRUGGLE OF MEHMET EMİN…

Yirmibirinci Sayı
TP21_3Dcover

  İÇİNDEKİLER 1‐24 Ahmet DALKIRAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAVUL VE RESİM SANATINA YANSIMALARI THE DRUM IN TURKISH CULTURE AND ITS REFLECTIONS…

Yirminci Sayı
TP20

İÇİNDEKİLER 1‐15 Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU ‐ Osman TUGAY OSMANLI DÖNEMİNDE HEKİM YAKUP PAŞA’NIN FATİH SULTAN MEHMET İÇİN YAPTIĞI İLAÇLARDA KULLANILAN TIBBİ…

Ondokuzuncu Sayı
3D

İÇİNDEKİLER 1‐31 Ahmet DALKIRAN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE HAYVAN MÜCADELE SAHNELERİ ANIMAL STRUGGLE SCENES IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING 33‐59 Aslı ALTANLAR…

Onsekizinci Sayı
web_cover18

İÇİNDEKİLER 1‐23 Ahmet YURTSEVEN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA BOYABAT KAZASI KÖYLERİNİN SOSYAL DURUMU THE SOCIAL STATUS OF THE VILLAGES OF BOYABAT TOWNSHIP…

Onyedinci Sayı
TP17_3D

İÇİNDEKİLER 1‐28 Abdullah BAY SULTAN, ULEMA VE HUKUK: ULEMANIN MÜSADERE UYGULAMASINA MUHALEFETİ SULTAN, ULAMA AND LAW: ULAMA’S OPPOSITION AGAINST CONFISCATION…

Onaltıncı Sayı
TP16_3D

İÇİNDEKİLER 1‐16 Ahmet ALTINTAŞ  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HİLÂL‐İ AHMER’İN MACARİSTAN’DAKİ  FAALİYETLERİ  ACTIVITIES OF THE OTTOMAN RED CRESCENT SOCIETY IN HUNGARY IN THE  WORLD WAR I  17‐24 Ahmet AYTAÇ  OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KONYA’DA HALICILIK  OTTOMAN PERIOD TO PRESENT IN KONYA CARPET 25‐39  Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  TÜRK ÇADIRI ÜZERİNE  ABOUT TURKISH TENT 41‐73 Cengiz KARTIN  İNGİLİZ ULUSAL ARŞİVİ VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA TÜRKİYE DOSYALARI  ÜZERİNE BİR BAKIŞ (1918‐1920) …

Onbeşinci Sayı
TP15_3D

İÇİNDEKİLER 1‐22 Atiye EMİROĞLU CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TÜRK DEMOKRASİSİ VE ÇAĞDAŞLAŞMASINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME THE IMPACTS OF MILITARY COUPS…

Ondördüncü Sayı
TP14_3D

İÇİNDEKİLER 1‐27 JANDARMA ER KARAMANLI MEVLÜT’ÜN ŞEYH SAİD İSYANI HATIRALARI THE GENDARMERIE PRIVATE KARAMANLI MEVLÜT’S MEMORIES ABOUT THE REBELLION OF…

Onüçüncü Sayı
TP13_3D2

    İÇİNDEKİLER 1‐11 OSMANLI DÖNEMİ’NDE BURSA İPEKÇİLİĞİ, DOKUMACILIK ve BAZI ARŞİV BELGELERİ BURSA SILK MAKE, WEAVING AND SOME ARCHIVE…

Next Page